MATH 800 БАГ
2015-2-8

10-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/

Ангилал: ОЛИМПИАД
 
Шууд холбоос . Уншсан: 638 удаа


2015-2-8

2-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/

Ангилал: ОЛИМПИАД
 
Шууд холбоос . Уншсан: 1628 удаа


2015-2-8

12-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/

Ангилал: ОЛИМПИАД
 
Шууд холбоос . Уншсан: 823 удаа


2015-2-8

9-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

Ангилал: ОЛИМПИАД
 
Шууд холбоос . Уншсан: 926 удаа


2015-2-3

ТҮРГЭН БОДОЛТЫН ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

Ангилал: ОЛИМПИАД
 
Шууд холбоос . Уншсан: 3091 удаа


2014-5-31

ИХ СУНГАА 2014_ДҮГНЭЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 632 удаа


2014-5-31

ИХ СУНГАА 2014_ДҮНГИЙН АНАЛИЗ


Шууд холбоос . Уншсан: 395 удаа


2014-5-31

ИХ СУНГАА 2014_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 572 удаа


2014-5-24

СОРИЛ 34 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 425 удаа


2014-5-6

СОРИЛ 32 ЖИШИГ ДААЛГАВАР


Шууд холбоос . Уншсан: 1044 удаа


2014-4-12

СОРИЛ 29 ЖИШИГ ДААЛГАВАР


Шууд холбоос . Уншсан: 726 удаа


2014-4-12

СОРИЛ 28 ДҮГНЭЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 334 удаа


2014-4-12

СОРИЛ 28 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ


Шууд холбоос . Уншсан: 365 удаа


2014-4-12

СОРИЛ 28 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 358 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 27 ДҮГНЭЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 332 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 27 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ


Шууд холбоос . Уншсан: 352 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 27 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 378 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 28 ЖИШИГ ДААЛГАВАР


Шууд холбоос . Уншсан: 585 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 26 ДҮГНЭЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 245 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 26 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ


Шууд холбоос . Уншсан: 299 удаа


2014-3-29

СОРИЛ 26 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ


Шууд холбоос . Уншсан: 292 удаа


2014-3-17

СОРИЛ 26 ЖИШИГ ДААЛГАВАР

 
Шууд холбоос . Уншсан: 658 удаа


2014-3-17

СОРИЛ 25 ДҮГНЭЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 293 удаа


2014-3-17

СОРИЛ 25 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 395 удаа


2014-3-17

СОРИЛ 25 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 480 удаа


2014-3-10

ЗАРЛАЛ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 364 удаа


2014-3-10

СОРИЛ 25 ЖИШИГ ДААЛГАВАР

 
Шууд холбоос . Уншсан: 666 удаа


2014-3-10

СОРИЛ 24 ДҮГНЭЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 338 удаа


2014-3-10

СОРИЛ 24 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 353 удаа


2014-3-10

СОРИЛ 24 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 333 удаа


2014-3-5

СОРИЛ 23 ДҮГНЭЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 345 удаа


2014-3-5

СОРИЛ 23 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 403 удаа


2014-3-5

Сорил 23 дүнгийн жагсаалт

 
Шууд холбоос . Уншсан: 352 удаа


2014-2-22

СОРИЛ 22 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 501 удаа


2014-2-15

СОРИЛ 21 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 465 удаа


2014-2-15

СОРИЛ 20 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

 
Шууд холбоос . Уншсан: 406 удаа


2013-5-25

ЭЕШ-ИЙН ИХ СУНГАА-2013_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

Ангилал: 11-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 2198 удаа


2013-5-14

МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛ 36

 
Шууд холбоос . Уншсан: 712 удаа


2013-5-14

10-Р АНГИ_МАТЕМАТИКИЙН СОРИЛ-31_ЖИШИГ ДААЛГАВАР

Ангилал: 10-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 579 удаа


2013-5-13

11_МАТ_СОРИЛ_31_ЖИШИГ ДААЛГАВАРИЙН БОДОЛТУУД

Ангилал: 11-Р АНГИ

Д/Д

БОДЛОГО

ҮЗЭХ

1

СОНГОХ ТЕСТ №1

ҮЗЭХ

2

СОНГОХ ТЕСТ №2

ҮЗЭХ

3

СОНГОХ ТЕСТ №3

ҮЗЭХ

4

СОНГОХ ТЕСТ №4

ҮЗЭХ

5

СОНГОХ ТЕСТ №5

ҮЗЭХ

6

СОНГОХ ТЕСТ №6

ҮЗЭХ

7

СОНГОХ ТЕСТ №7

ҮЗЭХ

8

СОНГОХ ТЕСТ №8

ҮЗЭХ

9

СОНГОХ ТЕСТ №9

ҮЗЭХ

10

СОНГОХ ТЕСТ №10

ҮЗЭХ

11

СОНГОХ ТЕСТ №11

ҮЗЭХ

12

СОНГОХ ТЕСТ №12

ҮЗЭХ

13

СОНГОХ ТЕСТ №13

ҮЗЭХ

14

СОНГОХ ТЕСТ №14

ҮЗЭХ

15

СОНГОХ ТЕСТ №15

ҮЗЭХ

16

СОНГОХ ТЕСТ №16

ҮЗЭХ

17

СОНГО...

Шууд холбоос . Уншсан: 1107 удаа


2013-5-13

11_МАТ_СОРИЛ_31_ЖИШИГ ДААЛГАВАР (Дахин засварласан 2-р хувилбар)

Ангилал: 11-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 833 удаа


2013-5-4

11_МАТ_СОРИЛ-30_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ

Ангилал: 11-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 513 удаа


2013-5-4

11_СОНГОН_СОРИЛ_30_ЖИШИГ ДААЛГАВАРИЙН БОДОЛТУУД

Ангилал: 11-Р АНГИ

д/д

Бодлого

Үзэх

1

Сонгох тест 30-1-20

Үзэх

2

Сонгох тест 30-1-24

Үзэх

3

Нөхөх тест 30-2-1

Үзэх

4

Нөхөх тест 30-2-2

Үзэх

5

Нөхөх тест 30-2-3

Үзэх

6

Нөхөх тест 30-2-4

Үзэх

Бусадыг нь багш нь бичиж амжсангүй ээ. Гэхдээ тэд нь хялбар байсан шүү. Хэрэв шаардлагатай гэвэл үлдсэнийг нь дараа бичиж оруулж болноооо.

...
Шууд холбоос . Уншсан: 834 удаа


2013-5-2

10-Р АНГИ_МАТЕМАТИКИЙН СОРИЛ-30_ЖИШИГ ДААЛГАВАР

Ангилал: 10-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 522 удаа


2013-5-2

Бөхийн секц хичээллэж эхлэв.

Ангилал: СПОРТ-SPORT
 
Шууд холбоос . Уншсан: 567 удаа


2013-4-25

МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛ 35- ийн бодолтууд

       

 д/д

Бодлогын дугаар

Үзэх

1

Бодлого № 1

Үзэх

2

Бодлого № 2

Үзэх

3

Бодлого № 3-1
Бодлого № 3-2

Үзэх
Үзэх

4

Бодлого № 4

Үзэх

5

Бодлого № 5

Үзэх

6

Бодлого № 6

Үзэх

7

Бодлого № 7

Үзэх

8

Бодлого № 8

Үзэх

9

Бодлого № 9

Үзэх

10

Бодлого № 10

Үзэх

11

Бодлого № 11

Үзэх

12

Бодлого № 12

Үзэх

...
Шууд холбоос . Уншсан: 4900 удаа


2013-4-25

МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛ 35

 
Шууд холбоос . Уншсан: 706 удаа


2013-4-24

БАЯР ХҮРГЭЕ!

 
Шууд холбоос . Уншсан: 515 удаа


2013-4-21

11_МАТ_СОРИЛ-29_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ_

Ангилал: 11-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 642 удаа


2013-4-20

11_МАТ_СОРИЛ_ 30_ЖИШИГ ДААЛГАВАР

Ангилал: 11-Р АНГИ
 
Шууд холбоос . Уншсан: 779 удаа


Бидний тухай

ТА МАТЕМАТИКТ ИЛҮҮ АМЖИЛТТАЙ СУРАЛЦМААР БАЙНА УУ?

Сүүлийн бичлэгүүд

. СОРИЛ 41_2017
. СОРИЛ 26_2017
. СОРИЛ 40_2017
. СОРИЛ 25_2017
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 7-р ангийн дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 11-р ангийн дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 12-р ангийн дүн мэдэ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн Дунд ангийн багш нарын олимпиадын дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын Бага ангийн багш нарын дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 10-р ангийн дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 9-р ангийн дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 8-р ангийн дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 6-р ангийн дүн мэдээ
. Баянзүрх дүүргийн математикийн олимпиадын 5-р ангийн дүн мэдээ
. Зарлал
. ЗАРЛАЛ
. ИХ СУНГАА 2016
. СОРИЛ 800 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 37 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 36 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 35 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. ИХ СУНГАА 2015 ДҮГНЭЛТ
. ИХ СУНГАА 2015 СТАТИСТИК
. ИХ СУНГАА 2015 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 34 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 32 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. 2015 оны 5 сарын 2-ы өдөр явагдах сорилын жишиг даалгавар
. 2015 оны 4 сарын 25-ы өдөр явагдсан сорилын дүн
. СОРИЛ 24 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 27 ДҮНГИЙН ШИНЭ ЖАГСААЛТ
. 5-Р АНГИ_СОРИЛ 2_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 31 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. Ирэх 7 хоногт IV-11 нд авах шалгалтын жишиг даалгавар "СОРИЛ 31"
. СОРИЛ 27 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. 2015 оны 4-р сарын 4 нд 15 цагаас авах сорилд бэлтгэх жишиг даалгавар
. СОРИЛ 26 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. ЗАРЛАЛ
. СОРИЛ 25 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 28 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 28 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. Зарлал
. Зарлал
. Багийн дүн
. 6-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 3-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 5-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 8-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 11-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 7-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 4-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 10-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 2-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 12-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ/ОНООНЫ ХАМГААЛАЛТЫН ДАРААХ БАЙДЛААР/
. 9-Р АНГИЙН ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. ТҮРГЭН БОДОЛТЫН ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ
. ИХ СУНГАА 2014_ДҮГНЭЛТ
. ИХ СУНГАА 2014_ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. ИХ СУНГАА 2014_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 34 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 32 ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. СОРИЛ 29 ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. СОРИЛ 28 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 28 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. СОРИЛ 28 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 27 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 27 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. СОРИЛ 27 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 28 ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. СОРИЛ 26 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 26 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. СОРИЛ 26 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 26 ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. СОРИЛ 25 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 25 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. СОРИЛ 25 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. ЗАРЛАЛ
. СОРИЛ 25 ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. СОРИЛ 24 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 24 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. СОРИЛ 24 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 23 ДҮГНЭЛТ
. СОРИЛ 23 ДҮНГИЙН АНАЛИЗ
. Сорил 23 дүнгийн жагсаалт
. СОРИЛ 22 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 21 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. СОРИЛ 20 ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. ЭЕШ-ИЙН ИХ СУНГАА-2013_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛ 36
. 10-Р АНГИ_МАТЕМАТИКИЙН СОРИЛ-31_ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. 11_МАТ_СОРИЛ_31_ЖИШИГ ДААЛГАВАРИЙН БОДОЛТУУД
. 11_МАТ_СОРИЛ_31_ЖИШИГ ДААЛГАВАР (Дахин засварласан 2-р хувилбар)
. 11_МАТ_СОРИЛ-30_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ
. 11_СОНГОН_СОРИЛ_30_ЖИШИГ ДААЛГАВАРИЙН БОДОЛТУУД
. 10-Р АНГИ_МАТЕМАТИКИЙН СОРИЛ-30_ЖИШИГ ДААЛГАВАР
. Бөхийн секц хичээллэж эхлэв.
. МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛ 35- ийн бодолтууд
. МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛ 35
. БАЯР ХҮРГЭЕ!
. 11_МАТ_СОРИЛ-29_ДҮНГИЙН ЖАГСААЛТ_
. 11_МАТ_СОРИЛ_ 30_ЖИШИГ ДААЛГАВАР

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч

Найзууд

. Батбаяр

Бяцхан толь бичигLink Results?

Тоолуур

Миний блогийн 173433 дахь зочин та тавтай морилно уу!


"Эрхэм эрдэм билэг"ХХК 2012он
Хуудас: 2 » Нийт: 3
Өмнөх | Дараагийн